บริการประเมินราคาซ่อม

Share |

 

 

      บริการการตรวจสอบจะตามมาด้วยการประมาณราคาซ่อมแซมอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งค่าใช้จ่ายบางส่วน และต้นทุนค่าแรง สำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นที่จะได้รับ แต่ค่าใช้จ่ายจะมีราคาค่อนข้างสูง ในขณะที่ขอบเขตของงานก็มีความชัดเจน

เรามีความชำนาญในการตรวจสภาพรถ ซ่อมแซม และ ปรับปรุง รถ Land Rover Alfa Romeo รวมถึง Mini Cooper Jaguar และในตอนนี้ทางเราได้เปิดให้บริการรถ Jeep สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

eight:115%'>Jeep สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา