บริการตรวจสภาพรถ

Share |

 

     การซื้อรถยนต์เพื่อใช้ หรือแม้กระทั่งการได้รับบริการอย่างเหมาะสมในประเทศไทยเป็นเหมือนฝันร้าย LCC สามารถให้บริการในด้านการตรวจสอบสภาพที่ครอบคลุมสำหรับรถยนต์ของลูกค้า จากทุกที่ในภาคเหนือของประเทศไทย และแจ้งรายละเอียดผลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้กับลูกค้า ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท เป็นราคาที่สามารถลดหย่อนได้หลังจากการให้บริการของเรา